by icons - med fokus på bærekraft

For oss er bærekraft et felles samfunnsansvar om å bevege seg mot en grønnere fremtid. Vi er en dedikert partner på den reisen.

Med profilbygging i markedsportalen Shopping Guide, får du svar og veiledning til kjøp av produkter som passer deg av farger, stil og passform. Slik kan du unngå bomkjøp, samtidig som du sparer miljøet.

Det er få land som har så mange butikker per innbygger som Norge. Dette gir deg spennende valgmuligheter. Å satse på produkter som allerede finnes i landet, er også et bærekraftig valg.

Digitalisering er en av nøklene når det gjelder å nå klimamålene, derfor er alle våre tjenester nettbaserte. Du sparer både klima og miljøet når du benytter deg av våre tjenester.

Digital løsning er dematerialisering fra fysisk til digitalt, som fører til redusert forbruk av papir og dermed skog. Vi arbeider aktivt for at du skal ha en virkelighetsnær og personlig opplevelse når du bruker tjenestene i markedsportalen Shopping Guide.

Informasjonen vi sprer handler om å formidle muligheter og gi innsikt, en dynamisk bro mellom kunnskap og handling. Vi tror at ved å gi deg informasjonen du søker, får du større frihet til å gjøre bevisste valg.

Hver produktannonse i Shopping Guide blir analysert i kategoriene farge, stil og passform, og deretter presentert brukerprofiler som matcher preferansene. Vi har fokus på bærekraft, hvor løsningen kan dempe unødig produksjon på veien til en grønnere fremtid.

Norge er et land med mange viker og små tettsteder. Våre tjenester hjelper deg til å finne produktene du søker i ditt nærmiljø og nyttiggjøre de muligheter som finnes.

Våre tjenester berører indre og ytre forhold i organisasjonen, og gir mulighet til å utforske flere utsikter på markedet for bærekraftig produksjon. Tilbakeføring av foredlet data i sanntid kan svare på spørsmål forbundet med produkt, målgrupper og salgsområder i markedet.

For oss er bærekraft et felles samfunnsansvar, og du er en del av dette fellesskapet. Vi legger derfor stor vekt på at våre tjenester skal ha samme nytteverdi uansett type produkt og prisnivå.

Med fagrettet webløsning tilbyr vi reell kurs- og opplæring tilspisset salgsansatte i fysiske butikker. Vi vektlegger en todelt teori/praksis-modell med fokus på butikkens salgsarena, produktkompetanse og fysisk kundekontakt. Å ivareta det praktiske yrket er et viktig bærekraftig tiltak for oss.