... det handler om identitet

Logoen oppsummerer systemet by icons®, datamodellen for kartlegging av marked, dets hensikt og misjon. Ordet data betyr informasjon, systemet er derfor ikke et teknisk program i seg selv.

Blomsten representerer utvikling og vekst, energien som er i alt og alle. Den har 7 kronblader – én for hver energifrekvens. Hver for seg er disse egenskaper og uttrykksformer som beveger seg i ulikt tempo. Sammen definerer de menneskets personlighet, uttrykker fellesskap, skaperverk og vilje. Den har fargen rød for å fremheve energiens / fargens kraft og betydning.

Trekanten symboliserer detaljhandelens verdikjede og de ledd som by icons retter seg mot – produsent, detaljist og forbruker. Men kan også sees som en treenighet som beveger seg i, og med hverandre.

Ringen symboliserer kretsløpet som holder det hele i gang. Den betegner også en bedrifts interne drivhjul, bærekraftig produktivitet eller sykluser gjeldende produktgruppe, salgsesong etc.

Som en geometrisk tegning understreker logoen det matematiske system, og at by icons® formål i hovedsak er analyse og statistikk.

Den hvite bunnfargen representerer lyset som favner alt. Den minner også på at om fargene skal avdekkes for det blotte øye, må det hvite lyset først brytes. Et prinsipp som er like viktig i den matematiske verden, for analyse og statistikk. Bruk av sort hentyder motsetning og likevekt.

Logoen er formet lik et ikon, og kan fortolkes som et symbol hvor informasjon holdes skjult, eller beskyttes. Dette er valgt fordi by icons i bunn og grunn er et interaktivt system for markedsanalyse.

Datamodellen består av ikoner som bevisst brukes i kommersielle og fagrelaterte tjenester på markedet. Eksempel er applikasjonen Shopping Guide, hvor markedsføring er knyttet opp mot brukerprofiler. I virkeligheten er disse ikonene segmenterte informasjonskapsler som sender ut informasjon og innhenter spesifikk brukerdata tilknyttet produktgrupper, kundegrupper og salgsområder i markedet.

Videre legges behandlet data inn i en statistikkbank som over tid kan brukes som støtteverktøy ved utvikling av nye produkter,  måling av konkurrenter eller fordeling av varepakker til fysiske utsalgsteder. For aktører som produsenter, analyseinstitutt, kjøpesentre, butikk-kjeder etc, kan statistikkbanken være en ren informasjonsbase.

Matematikk er vitenskapen som trekker de nødvendige konklusjonene.

Benjamin Peirce 1809-1880