Sound like no other

Experience your music like never before with our latest generation of hi-fidelity headphones.

Our latest and greatest

Plassholderbilde som brukes til å representere et produkt som presenteres.

New: Retro Glass Jug

Timeless elegance

Elevate your table with a 330ml Retro Glass Jug, blending classic design and durable hardened glass.


Durable glass

Crafted from resilient thick glass, this jug ensures lasting quality, making it perfect for everyday use with a touch of vintage charm.


Versatile charm

The Retro Glass Jug’s classic silhouette effortlessly complements any setting, making it the ideal choice for serving beverages with style and flair.

What our customers say

Eclectic finds, ethical delights

Transformed my daily routine with unique, eco-friendly treasures. Exceptional quality and service. Proud to support a store that aligns with my values.

~ Sophia K.

Sip, Shop, Savor

The organic coffee beans are a revelation. Each sip feels like a journey. Beautifully crafted accessories add a touch of elegance to my home.

~ Liam M.

LOCAL LOVE

From sustainably sourced teas to chic vases, this store is a treasure trove. Love knowing my purchases contribute to a greener planet.

~ Ava L.

Plassholderbilde som brukes til å representere produkter som vises i banneret for utvalgte kategorier. 1 av 3.

Home decor

Plassholderbilde som brukes til å representere produkter som vises i banneret for utvalgte kategorier. 2 av 3.

Retro photography

Plassholderbilde som brukes til å representere produkter som vises i banneret for utvalgte kategorier. 3 av 3

Handmade gifts

Stay in the loop

Plassholderbilde som brukes til å representere produkter som vises under ikonene for sosiale medier. 1 av 4.
Plassholderbilde som brukes til å representere produkter som vises under ikonene for sosiale medier. 2 av 4.
Plassholderbilde som brukes til å representere produkter som vises under ikonene for sosiale medier. 3 av 4.
Plassholderbilde som brukes til å representere produkter som vises under ikonene for sosiale medier. 4 av 4.

KOM BLI EN DEL AV VÅR ORGANISASJON

Vi arbeider innen flere spennende områder, hvor hovedrollen er spredning av informasjon og kunnskap, gjennom engasjerende og kommersielle produkter og tjenester. 
Våre i organisasjonen arbeider selvstendig og i teamarbeid, i digitale og fysiske rom. 

Vil du jobbe på en spennende arbeidsplass med mange jobbmuligheter og varierte oppgaver? Hos oss får du vokse både faglig og personlig, og forme din egen karriere i organisasjonen eller i samarbeid med oss. 

 

Områder som er av særlig interesse for oss: 

  • programmering og sosiale medier
  • PR og markedsføring
  • digital markedsføring og sosiale medier
  • resepsjon og sekretær
  • online kundebehandling
  • ernæring og kosthold
  • yoga og helse

FFS-konsulent
– krever intern utdanning for behandling av digitale produktkataloger, kundebehandling og undervisning online.

by icons coach
– krever intern utdanning og sertifisering for praktisering av våre programmer innen hypnose, meditasjon og samtaleterapi.

 

Last opp din åpne søknad og CV til oss.
Vi kontakter deg når vi har en passende mulighet for deg.

 

Velkommen til arbeid sammen med oss.