Våre workshops

Fagrettet kompetanse
med styrket internopplæring

Kurs og opplæring er et viktig satsningsområde som blant annet bidrar med at den enkelte arbeidstaker holder tritt med arbeidslivets stadig endrede krav. Våre selvbetjente workshops online er skreddersydd bransjen, damesgmentet og type salgsarena.

Workshoppene inkluderer både et bedrift- og arbeidstakerperspektiv for fleksibel utvidelse av bedriftens internopplæring. Åpning for variasjon og lokale tilpasninger gir opplæringen særpreg, struktur og progresjon.

Pensum vektlegger en todelt teori/praksis-modell som ivaretar det praktiske yrket, den enkelte bedrift og salgsteamet spesifikke behov for opplæring. Gjennom 10 ulike emner inndelt i 4 påbyggende moduler holder opplæringen fokus på bedriftens salgsarena, produkt, fysisk kundekontakt og daglig salgsdialog.

Prinsippet tilpasset læring kan ivaretas på mange måter, men bør inkludere ansattes medvirkning. Våre workshops kan kjøres separat som selvstudie av den enkelte arbeidstaker, eller i klasseromsform for hele salgsteamet.
Modul I


Modul II


Modul III


Modul IV

FARGEVEILEDNING

Fargeveiledning fokuserer på begrepene individuelle farger og lyshetsgrad. Ansatte jobber med ulike fargepaletter og lærer hva som kjennetegner disse. Med fokus på bedriftens produkter får ansatte trening i visuell gjenkjennelse av basis- og kombinasjonsfarger. Emnet viser hvordan overføre tilegnet kunnskap til produktveiledning og salg i butikk. 

DE FIRE FARGEGRUPPENE DEL 1

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Oppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting
 • Bruk av My sketchbook

Beregnet tid: 150 minutter + forberedelse

 

Med innsikt i begrepene  fargegruppe og lyshetsgrad styrkes kursdeltageres/ansattes produktkunnskap. De stifter bekjentskap med fargegruppene C-2, C-1, W+1 og W+2, lærer å vurdere individuelle lyshetsgrader og hvordan overføre dette til salg. Praktiske oppgaver styrker produktforståelse, teamets lagånd og evnen til å praktisere tilegnet kunnskap i butikk. Avsluttes med enkel prøve. 

DE FIRE FARGEGRUPPENE DEL 2

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Øvingsoppgaver for nedlasting
 • Bruk av My sketchbook

Beregnet tid: 150 minutter + forberedelse

Workshoppen fokuserer på visuell produkt-gjenkjennelse og praktisk trening med verktøyet My sketchbook på butikkens egne produkter. Kursdeltagere/ansatte trener på fargegruppene C-2, C-1, W+1 og W+2, fargepaletter, særegenheter og kjennetegn. De lærer å lese produktfarger  og hvordan overføre dette til salg. Praktiske oppgaver styrker produktforståelse, teamets lagånd og evnen til å praktisere tilegnet kunnskap i butikk. 

KALDE STEREOTYPIER

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Øvingsoppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting
 • Bruk av My sketchbook

Beregnet tid: 150 minutter + forberedelse

Workshoppen er fordypning i de kalde fargegruppene C -2 og C -1. Verktøyet My sketchbook gir trening i basis- og kombinasjonsfarger. Kursdeltagere/ansatte øver på å praktisere produktveiledning for økt salg i butikk.

VARME STEREOTYPIER

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Øvingsoppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting
 • Bruk av My sketchbook

Beregnet tid: 150 minutter + forberedelse

Workshoppen er fordypning i de varme fargegruppene W +1 og W +2. Verktøyet My sketchbook gir trening i basis- og kombinasjonsfarger. Kursdeltagere/ansatte øver på å praktisere produktveiledning for økt salg i butikk.

MAKE – UP GUIDE

Emnet vektlegger generell hudpleie og skjønnhet, med fordypning i teori. Det illustreres bl.a. hvordan vurdere hudtyper, veilede i generell ansiktspleie og utføre grunnleggende make-up teknikk. Ansatte arbeider med praktiske oppgaver for vurdering av egen hudtype og trening på grunnleggende skyggeteknikk for egen øyenform. Emnet åpner for enkel produktveiledning i butikk.

HUDPLEIE OG FARGEGUIDE

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Oppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting

Beregnet tid: 150 minutter + forberedelse

Personalets grad av velstelthet blir ofte undervurdert og glemt, men er en viktig del av butikkens helhetsinntrykk. Kursdeltagere/ansatte veiledes i hva som bør vektlegges og unnlates ved valg av make-up i arbeidssammenheng, om hudtyper, vurdering av tidsepoker, ansiktspleie og fargevalg i gruppene C-2, C-1, W+1 og W+2. Workshoppen gir praktisk trening i grunnleggende skyggeteknikk for egen øyenform. Avsluttes med enkel prøve.