Våre workshops

Fagrettet kompetanse
med styrket internopplæring

Kurs og opplæring er et viktig satsningsområde som blant annet bidrar med at den enkelte arbeidstaker holder tritt med arbeidslivets stadig endrede krav. Våre selvbetjente workshops online er skreddersydd bransjen, damesgmentet og type salgsarena.

Workshoppene inkluderer både et bedrift- og arbeidstakerperspektiv for fleksibel utvidelse av bedriftens internopplæring. Åpning for variasjon og lokale tilpasninger gir opplæringen særpreg, struktur og progresjon.

Pensum vektlegger en todelt teori/praksis-modell som ivaretar det praktiske yrket, den enkelte bedrift og salgsteamet spesifikke behov for opplæring. Gjennom 10 ulike emner inndelt i 4 påbyggende moduler holder opplæringen fokus på bedriftens salgsarena, produkt, fysisk kundekontakt og daglig salgsdialog.

Prinsippet tilpasset læring kan ivaretas på mange måter, men bør inkludere ansattes medvirkning. Våre workshops kan kjøres separat som selvstudie av den enkelte arbeidstaker, eller i klasseromsform for hele salgsteamet.
Modul I


Modul II


Modul III


Modul IV

FIGURTYPER OG KLÆR

Emnet setter fokus på egen butikk og varesortiment via produkttyper og konstruksjon. Kursdeltagere/ansatte lærer om ulike kroppsfasonger og hvilke produkter som best understreker den enkelte figurtype. Med praktisk trening overføres tilegnet kunnskap til produktveiledning og salg i butikk. 

HOVEDGRUPPER

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Øvingsoppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting
 • Bruk av My sketchbook

Beregnet tid: 180 minutter + forberedelse

 

Workshoppen gir grunnleggende kunnskap om passform, konstruksjon og linjevirkning for kroppstypene rett og kurvet. Med fokus på butikkens produkter får kursdeltagere/ansatte innblikk i hva som kjennetegner rette og kurvede modeller og hvordan raskt avlese kunden for veiledning av riktige modeller. De trener på passform, kundens HB (høyde og benbygning), stofftyper, mønstre og tekstur. Avsluttes med enkel prøve.

DE RETTE GRUNNFIGURENE

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Øvingsoppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting
 • Bruk av My sketchbook

Beregnet tid: 210 minutter + forberedelse

Med workshoppen settes fokus på butikkens produkter og hvilke modeller som best kler de rette figurtypene. Kursdeltagere/ansatte lærer korrigeringsteknikk for figurtypene V, H og A. De trener på butikkens produkter, hvordan se type modell, og praktiserer produktveiledning for effektiv salg i butikk. Avsluttes med enkel prøve.

DE KURVEDE GRUNNFIGURENE

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Øvingsoppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting
 • Bruk av My sketchbook

Beregnet tid: 210 minutter + forberedelse

Med workshoppen settes fokus på butikkens produkter og hvilke modeller som best kler de rette figurtypene. Kursdeltagere/ansatte lærer korrigeringsteknikk for figurtypene X, S og O. De trener på butikkens produkter, hvordan se type modell, og praktiserer produktveiledning for effektiv salg i butikk. Avsluttes med enkel prøve.

MATERIALKUNNSKAP

Materialkunnskap byr på grunnleggende materialkunnskaper med fordypning i produksjonkjeden fra fiber til stoff og typiske materialvalg for grunnfigurer og stilretninger. Emnet fremmer bevisstgjørelse om butikkens produkter, generelle stofftyper og blandingsforhold. Kursdeltagere/ansatte arbeider med oppgaver som vektlegger produktveiledning og informasjon om videre behandling, vask og stell. 

TEKSTILFIBRE OG PRODUKT

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan      
 • Teori online
 • Øvningsoppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting

Beregnet tid: 120 minutter + forberedelse

Kursdeltagere/ansatte får grunnleggende materialkunnskap med fordypning i natur- og kunstfibre. Workshoppen vektlegger butikkens produkter, bruk av materialer og stoffenes blandingsforhold. Oppgaver hvor hva bedriften vektlegger i produksjon, samt videre produktveiledning og informasjon i butikk. Avsluttes med enkel prøve.

EGENSKAPER OG BRUK

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online

Beregnet tid: 90 minutter + forberedelse

Workshoppen setter fokus på kundeveiledning for vask og stell av butikkens produkter. Fordypning i stoffenes egenskaper og generelle bruksområder. Her fremmes innholdsfortegnelser og symbolenes betydning for videre behandling av butikkens produkter, samt bedriftens rutiner for reklamasjon, bytting av vare, servicetilbud etc.

KORRIGERINGSTEKNIKK

Korrigeringsteknikk er påbygging i emnet Figurtyper og klær, med fordypning i profesjonell produktveiledning. Emnet egner seg særdeles godt for salgsteam som vektlegger et høyere servicenivå for sine kunder. Kursdeltagere/ansatte lærer hvordan utøve spesifikk rådgivning.

LINJEVIRKNING

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Enkel prøve for nedlasting
 • Bruk av My sketchbook

Beregnet tid: 210 minutter + forberedelse

Kursdeltagere/ansatte lærer om produktenes linjevirkning og behandling av ulike problemområder på kroppen. Praktisk trening i korrigeringsteknikk med produkter i butikk. Avsluttes med enkel prøve.

HALSLINJEN

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Forelesning online

Beregnet tid: 90 minutter + forberedelse

Med denne workshoppen lærer kursdeltagere/ansatte hvordan halslinjen påvirker inntrykket av kroppens ytre linje og hvordan korrigere med ulike halslinjer. Praktisk trening med butikkens produkter.