Styrk internopplæringen med salgsrettet verktøy

Som annonsør i markedsportalen Shopping Guide kan du styrke dine salgsteam og ansatte i fysiske butikker med læringsplattformen ShopSense. Kurs og opplæring er et viktig satsningsområde som blant annet bidrar med at den enkelte arbeidstaker holder tritt med arbeidslivets stadig endrede krav. ShopSense er et onlineverktøy for opplæring og selvstudie, skreddersydd tekstilbransjen, damesegmentet og type salgsarena.

Verktøyet inkluderer både et bedrift- og arbeidstakerperspektiv for fleksibel utvidelse av bedriftens internopplæring. Behov for opplæring varierer sterkt fra bedrift til bedrift, salgsteam og ned til den enkelte ansatte. ShopSense byr derfor på flere mulige løsninger og svarer på ulike problemstillinger som gir opplæringen særpreg, struktur og progresjon. 

Pensum vektlegger en todelt teori/praksis-modell som ivaretar det praktiske yrket, den enkelte bedrift og salgsteamet spesifikke behov for opplæring. 4 påbyggende moduler med 10 ulike emner, holder fokus på  salgsarena, produktkunnskap, fysisk kundekontakt og daglig salgsdialog. 

Prinsippet tilpasset læring kan ivaretas på mange måter, men bør inkludere ansattes medvirkning. ShopSense kan kjøres som fysiske kurs i klasseromsform, i kombinasjon med selvstudie av den enkelte arbeidstaker, eller som rent onlineverktøy med tilgang 24 timer i døgnet.

ShopSense tilbys salgsteam i fysiske butikker – for bedrifter tilknyttet markedsføring i markedsportalen Shopping Guide.

"Learning by doing" forsterker den eksplisitte kunnskapen gjennom sosial samspill. Spiller stor rolle i utvikling av mestringsevne, selvtillitt og trygghetsfølelse i arbeid.

IMAGE OG MÅLGRUPPE

Image og målgruppe skildrer markedet, definerer prisnivå og hva som former bedriftens / butikkens målgruppe og typiske kunde. Emnet gir nærmere beskjentskap med samfunnets sosiale grupper, avdekker produktprefernaser og hvordan nyttegjøre dette i ulike salgsperioder. 

Med fokus på butikkens arena skildres betydningen av visuell kommunikasjon og hva som former butikkens profil. Betydning av vareeksponering og verdien av stoppekraft. 

Emnet omfatter teori med fordypning, praktiske oppgaver for hvordan utnytte beliggenhet, synsvinkler, varepresentasjoner, soner og gangbaner. 

Workshops i emnet:

 • Målgruppe og preferanser
 • Butikksjangre
 • Butikkprofil og eksponering del 1.
 • Butikkprofil og eksponering del 2.
 • Produktkjede og prissetting

 

KUNDEN I FOKUS

Kunden i fokus bygger rundt salgsteknikk og daglig salgsdialog i butikk. Emnet avdekker generelle kjøpevaner for kjønn, alder, karakter og type. 

Begrepet butikkopplevelse belyses, og hva som former kroppsspråket, karakter og type. Skissering av metoder for kundebehandling, håndtering av stereotypier og salgsprosesser. 

Emnet omfatter teori med fordypning, praktiske oppgaver, selvtrening med fokus på personlig mestringsevne.

Workshops i emnet:

 • Kroppsspråk
 • Kundekjennskap
 • Salgsprosessen del 1.
 • Salgsprosessen del 2. 

 

FARGER I BUTIKK-SAMMENHENG

Farger i butikk-sammenheng gir innføring i hvordan farger oppstår, grunnleggende fargeblanding og begrepet varme / kalde farger. 

Emnet vektlegger praktiske øvelser og trening på visuell fargegjenkjennelse av fargegrupper og fargenyanser for innsikt i fargenes energisegment, intelligens og personlige følelser. 

Emnet omfatter teori med fordypningsoppgaver og praktisk trening med produkter, med fokus på kombinasjonsmuligheter og fargeuttrykk i klær, sko og tilbehør. 

Workshops i emnet:

 • Fargelære
 • Fargenyanser
 • Fargeenergi
 • Fargeuttrykk

FARGEVEILEDNING

Fargeveiledning stifter nærmere bekjentskap med stereotypier og fargegruppene C -2, C -1, W +1 og W +2. Emnet gir trening i vurdering av individuelle farger og ulike fargepaletter med basis- og kombinasjonsfarger.

Emnet fargeveiledning omfatter teori med fordypning og oppgaver. Trening på hvordan praktisere produktveiledning i butikk.

Workshops i emnet:

 • De 4 fargegruppene del 1.
 • De 4 fargegruppene del 2.
 • Kalde stereotypier
 • Varme stereotypier

 

MAKE-UP GUIDE

Make-up guide vektlegger hudpleie og skjønnhet med fordypning i teori. Emnet illustrerer bl.a. hvordan vurdere hudtyper, veilede i generell ansiktspleie, utføre grunnleggende make-up teknikk og fargevalg for typene C -2, C -1, W +1 og W +2.

Emnet inneholder praktiske oppgaver for vurdering av egen hudtype og trening på skyggeteknikk for egen øyenform. Make-up guide åpner for enkel produktveiledning i butikk.

Workshops i emnet:

 • Hudpleie og fargeguide

FIGURTYPER OG KLÆR

Figurtyper og klær belyser kroppstyper, design og formgivning. Emnet gir innsikt i ulike kroppsfasonger og grunnfigurer med konsis innføring i profesjonell produktveiledning i butikk. 

Figurtyper og klær omfatter teori med fordypning, oppgaver og praktisk trening i kundebehandling, produkt og konstruksjon.

Workshops i emnet:

 • Hovedgruppene
 • De rette grunnfigurene
 • De kurvede grunnfigurene

 

KORRIGERINGSTEKNIKK

Korrigeringsteknikk er fordypning i linjevirkning og behandling av kroppens problemområder. Emner egner seg særlig for salgspersonell med behov for spisskompetanse.

Emnet omfatter teori med fordypning, oppgaver og praktisk trening i individuell produktveiledning. 

Workshops i emnet:

 • Linjevirkning
 • Halslinjen

 

MATERIALKUNNSKAP

Materialkunnskap belyser typer materiale, produksjonsledd og produktbehandling. Emnet fremmer kunnskap om innhold, blandingsforhold og bruksområde, samt typiske materialvalg for kroppsfasonger og stilpersonligheter. 

Emnet omfatter teori med fordypning, oppgaver og trening på produktveiledning og kunderettet informasjonsformidling. 

Workshops i emnet:

 • Tekstilfibre og produkt
 • Egenskaper og bruk

STILPERSONLIGHET

Stilpersonlighet avdekker stereotypiske stilpersonligheter og definisjoner i ulike stilretninger. Emner viser hvordan tyde feminine og maskuline uttrykksformer, kombinasjon av ulike produkter og type tilbehør for vareeksponering og produktveiledning i butikk. 

Emnet omfatter teori med fordypning, oppgaver og praktisk trening. 

Workshops i emnet:

 • Feminine og maskuline uttrykksformer
 • Feminine stilpersonligheter
 • Maskuline stilpersonligheter

 

MOTEHISTORIE

Emnet gir innblikk i motens historie med fordypning og tilbakeblikk på 1900-tallet. Motehistorie viser hvordan samfunnet har formet moten, typiske trender i hvert tiår og hvilke fotspor som preger motebildet den dag i dag. 

Emnet omfatter teori med fordypning og praktiske oppgaver som styrker evnen til å lese dagens motebilde og trender i sessong.

Workshops i emnet:

 • 1900-tallets tiår

Webløsningen ShopSense – personalutvikling og sømløs opplæring

ShopSense er en fagrettet webløsning for kurs og opplæring tilspisset fysiske utsalgssteder. Fokus er bedriftens salgsarena, produktkompetanse, fysisk kundekontakt og daglig salgsdialog. Pensum vektlegger en todelt teori / praksis-modell som ivaretar det praktiske yrket, den enkelte bedrift og salgsteamets spesifikke behov for målsetting.

Med ShopSense får opplæringsansvarlig / butikksjef tilgang til eget brukerpanel med verktøy for planlegging, gjennomføring og utvikling av eget salgsteam.

4 påbyggende moduler favner 10 ulike emner som inkluderer et bedrift- og arbeidstakerperspektiv. Opplæringen som er knyttet opp mot by icons® og applikasjonen Shopping Guide, vinkler muligheter, skisserer dimensjoner og viser til spørsmål som åpner for variasjon og lokale tilpasninger.

 

Workshop bibliotek

Selvbetjente workshops online:

 • 29 workshop-pakker
  • teori med fordypningsoppgaver
  • digitale forelesninger
  • teoretiske og praktiske oppgaver for nedlasting
  • prøver m/fasit for nedlasting
  • My Sketchbook for praktisk trening i butikk
  • Brukerveiledning og instruksjon i forberedelse, gjennomføring og evaluering av gjennomført workshop

Workshopene er lagt opp med en god veksling av teori, gruppearbeid og praktisk trening for å skape resultater i egen butikk. 

 

My Sketchbook

Med utspring fra by icons® er My Sketchbook et digitalt verktøy med høy nytteverdi i kommersielle og fagrettede tjenester. My Sketchbook omfatter rundt 1500 skisser og produktbilder i klassene farge, figur, korrigering og stilpersonlighet, som yter hjelp til selvhjelp for progresjon i visuell produktgjenkjennelse.

 

Målsettingsplaner for personal- og salgsledelse

Nedlastbare veiledninger med instruksjon for metode, utfylling og fremgangsmåte:

 • teamutvikling
 • aktivitetsplaner for opplæring i ShopSense modul I. – IV.

 

FFS-konsulent

En tjeneste for opplæringsansvarlig og den som skal lede workshop for salgsteam i egen bedrift. Våre FFS-konsulenter har til hensikt å være støttespiller, komme med innspill og veiledning innenfor målorienterte områder og kriterier som samsvarer med opplæringen.

Problemstillinger kan være opplegg og gjennomføring av aktivitet, behov for innspill til utarbeidelse av målsettingsplan, pedagogiske spørsmål og pensum, kreative forslag til utarbeidelse av praktiske oppgaver etc.

 

PepTalk!

Lukket brukerforum tilrettelagt opplæringsansvarlig for kollegakontakt, erfaringsutveksling