Våre workshops

Fagrettet kompetanse
med styrket internopplæring

Kurs og opplæring er et viktig satsningsområde som blant annet bidrar med at den enkelte arbeidstaker holder tritt med arbeidslivets stadig endrede krav. Våre selvbetjente workshops online er skreddersydd bransjen, damesgmentet og type salgsarena.

Workshoppene inkluderer både et bedrift- og arbeidstakerperspektiv for fleksibel utvidelse av bedriftens internopplæring. Åpning for variasjon og lokale tilpasninger gir opplæringen særpreg, struktur og progresjon.

Pensum vektlegger en todelt teori/praksis-modell som ivaretar det praktiske yrket, den enkelte bedrift og salgsteamet spesifikke behov for opplæring. Gjennom 10 ulike emner inndelt i 4 påbyggende moduler holder opplæringen fokus på bedriftens salgsarena, produkt, fysisk kundekontakt og daglig salgsdialog.

Prinsippet tilpasset læring kan ivaretas på mange måter, men bør inkludere ansattes medvirkning. Våre workshops kan kjøres separat som selvstudie av den enkelte arbeidstaker, eller i klasseromsform for hele salgsteamet.
Modul I


Modul II


Modul III


Modul IV

IMAGE OG MÅLGRUPPE

Image og målgruppe skildrer markedet, definerer prisnivåer og hva som former bedriften/butikkens målgruppe og typiske kunde. Emnet gir nærmere bekjentskap med samfunnets sosiale grupper, avdekker produktpreferanser og hvordan nyttiggjøre dette i ulike salgsperioder. Med fokus på butikkens arena skildres betydningen av visuell kommunikasjon og hva som former butikkens profil, betydningen av vareeksponering og verdien av stoppekraft. Emnet omfatter teori med fordypning, praktiske oppgaver for hvordan utnytte beliggenhet, synsvinkler, varepresentasjoner, soner og gangbaner.

MÅLGRUPPE OG PRODUKTPREFERANSE

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Oppgaver for nedlasting

Beregnet tid: 120 minutter + forberedelse

 

Workshoppen setter fokus på bedriftens målgruppe og butikkens kunder. Med blikk på samfunnets ulike sosiale grupper avdekkes grunnleggende preferanser som gjør seg gjeldende for hvert prisnivå. Kursdeltagere/ansatte bevisstgjøres tilsiktet målgruppe og hvilke kunder butikken ønsker å nå. De  arbeider med en teoretisk oppgave for hvordan  se målgrupper og avdekke generelle produktpreferanser. Tilegnet kunnskap kan nyttiggjøres i ulike salgsperioder. Avsluttes med vurdering/gjennomgang av oppgave.

BUTIKKSJANGRE

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Oppgaver for nedlasting

Beregnet tid: 150 minutter + forberedelse

Workshoppen setter fokus på visuell kommunikasjon og hva som former butikkens profil. Kursdeltagere/ansatte tilegnes kunnskap om hva som former et butikk-konsept, om segmentering på markedet og typiske kjennetegn gjeldende prisnivå. Workshoppen bevisstgjør butikkens utstråling, betydningen av utstilling og verdien av butikkens stoppekraft. Med en praktisk og morsom oppgave blir kursdeltagere/ansatte nærmere kjent med bedriftens/butikkens målgruppe og den typiske kunden. Avsluttes med vurdering/diskusjon av løste oppgave.

BUTIKKPROFIL OG EKSPONERING DEL 1

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online      
 • Forelesning online
 • Enkel prøve for nedlatsting

Beregnet tid: 180 minutter + forberedelse

For butikker i tekstilbransjen er det spesielt viktig å skape en atmosfære som kommuniserer med tilsiktet målgruppe
. Workshoppen setter fokus på beliggenhet, synsvinkler, varepresentasjoner, soner og gangbaner. Kursdeltagere/ansatte veiledes gjennom butikken og ser egen arbeidsplass fra kundens synsvinkel. De utarbeider egen handlingsplan for de rutiner som fremmer butikkens atmosfære. Workshoppen skaper inspirasjon for hvordan se muligheter.

BUTIKKPROFIL OG EKSPONERING DEL 2

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • FFS-konsulent

Beregnet tid: 180 minutter + forberedelse

For bedrifter i tekstilbransjen er det spesielt viktig å skape en atmosfære som kommuniserer med tilsiktet målgruppe. Workshoppen setter fokus på beliggenhet, synsvinkler, varepresentasjoner, soner og gangbaner. Kursdeltagere/ansatte veiledes gjennom butikken og ser egen arbeidsplass fra kundens synsvinkel. Praktisk oppgave gir trening i vareeksponering.

VERDIKJEDE OG PRISSETTING

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online          
 • Enkel prøve for nedlasting

Beregnet tid: 120 minutter + forberedelse

Workshoppen gjør kursdeltagere/ansatte bevisste sitt økonomiske ansvar. Det avdekkes elementer som har direkte innvirkning på butikkens resultater. Workshoppen gir innblikk i verdikjedens ulike produksjon- og handelsledd, og hvorfor produktets utsalgspris påvirker butikkens bruttofortjeneste. Avsluttes med enkel prøve.

KUNDEN I FOKUS

Emnet bygger rundt daglig salgsdialog

2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. most cheap viagra first line treatment for the majority of patients because of.

. Workshoppene i dette emnet avdekker generelle handlevaner for kjønn, alder, karakter og type. Kursdeltagere/ansatte stifter bekjentskap med ulike stereotypier, lærer hva som former kroppspråket og bevisstgjøres den enkelte karakter og type. De arbeider med flere typer oppgaver, utarbeider handlingsplaner for hvordan styrke egen mestringsevne og trener på generell salgsteknikk.

KROPPSSPRÅK

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online    
 • Forelesning online
 • Øvingsoppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting

Beregnet tid: 120 minutter + forberedelse

Kursdeltagere/ansatte lærer om kroppsspråk og betydningen av personlige holdninger. Workshoppen gir innsikt i hva som danner førsteinntrykk og betydningen av signalene som sendes butikkens kunder. En morsom gruppeoppgave styrker tillit og kollegakontakt. Avsluttes med enkel prøve.

KUNDEKJENNSKAP

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online    
 • Forelesning online
 • Oppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting

Beregnet tid: 120 minutter + forberedelse

Workshoppen avdekker hva som danner kundens butikkopplevelse, fortolker ulike stereotypier og hva som danner karakter og type. Kursdeltagere/ansatte får innblikk i generelle handlevaner for kjønn, alder, karakter og type. De får veiledning i hvordan behandle den enkelte stereotypie. Avsluttes med enkel prøve.

SALGSPROSESSEN DEL 1

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online                  
 • Forelesning online
 • Oppgave for nedlasting
 • Øvingsoppgaver for nedlasting

Beregnet tid: 150 minutter + forberedelse

Workshoppen vektlegger å skape trygghet i salgssituasjoner. Med fokus på salgsprosessens hovedpunkt og daglig salgsdialog i butikk. I del 1. utarbeider kursdeltagere/ansatte egen handlingsplan for trening på mestringsevne. Med fokus på produkttyper og mersalg bevisstgjøres salgsdialogen med hjelp av trening på ulike innledningsfraser i plenum. Gruppeoppgave åpner for dialog og personlig målsetting.

SALGSPROSESSEN DEL 2

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online                     
 • Forelesning online
 • Oppgave for nedlasting
 • Øvingsoppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting

Beregnet tid: 120 minutter + forberedelse

Workshoppen vektlegger å skape trygghet i salgssituasjoner. Med fokus på salgsprosessens hovedpunkt og daglig salgsdialog i butikk. I del 2 utarbeider kursdeltagere/ansatte  handlingsplan for trening på salgsteknikk. Egne salgsferdigheter bevisstgjøres med gjennomgang av salgsprosessens hovedpunkt. Avsluttes med enkel prøve.

FARGER I BUTIKK SAMMENHENG

Emnet vektlegger praktiske øvelser for trening på visuell gjenkjennelse av kalde og varme fargegrupper, fargenyanser og hva som danner personlige fargefølelser. Med fokus på butikkens produkter trener kursdeltagere/ansatte på fargeuttrykk og kombinasjonsmuligheter av plagg og tilbehør.

FARGELÆRE

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online                     
 • Forelesning online
 • Oppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting

Beregnet tid: 150 minutter + forberedelse

Kursdeltagere/ansatte får enkel innføring i hvordan farger oppstår, grunnleggende fargeblandinger og hvordan fargesirkelen er oppbygd. Workshoppen inneholder en morsom og inspirerende gruppeoppgave som styrker personlige fargefølelser og teamets lagånd. Avsluttes med enkel prøve.

FARGENYANSER

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Forelesning online
 • Øvingsoppgaver for nedlasting
 • Bruk av My sketchbook

Beregnet tid:150 minutter + forberedelse

 •  

Med innføring i begrepene varme og kalde farger styrkes kursdeltagernes/ansattes produktkunnskap. Det vektlegges praktisk trening på visuell farge-gjenkjennelse av fargegrupper og fargenyanser. Med My sketchbook trener kursdeltagere/ansatte på butikkens produkter. Workshoppen styrker teamets lagånd og evnen til å praktisere tilegnet kunnskap i butikk.

FARGEENERGI

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Oppgave for nedlasting

Beregnet tid: 90 minutter + forberedelse

Workshoppen gir ansatte dypere innsikt i fargenes energisegment, fargenes intelligens og hva som danner kundens personlige fargefølelser. Med en praktisk gruppeoppgave får kursdeltagere/ansatte trene på sesongens aktuelle farger og hva produktfargene i butikken uttrykker. Workshoppen vektlegger fokus på butikkens produkter.

FARGEUTTRYKK

 • Veiledning i workshopledelse
 • Målsettingsplan
 • Teori online
 • Forelesning online
 • Øvingsoppgave for nedlasting
 • Enkel prøve for nedlasting
 • Bruk av My sketchbook

Beregnet tid: 150 minutter + forberedelse

Med fokus på butikkens kolleksjoner styrkes produktforståelse og evnen til å se kombinasjonsmuligheter. Med verktøyet My sketchbook trener kursdeltagere/ansatte på fargeuttrykk, visuell farge-gjenkjennelse, kombinasjon og mersalg. De får innblikk i hva som former personlige fargefølelser og hva fargene uttrykker i plagg og tilbehør. Avsluttes med enkel prøve